Was getekend

Heb jij dat nou ook? Dat er bij de meest normale dingen soms van die abnormale vragen in je opkomen. Ik hoop dat je ‘ja’ zegt, dan ben ik niet zo alleen in mijn hak-op-de-tak mijmeringen. was de 1 niet algemeen groei, wasdom 2 wijze waarop iets gegroeid is (met name...

Storm op komst!

Er was dus storm op komst, niet te missen. Foto’s van weerkaarten en vreemd gevormde donderwolken gingen de rondte in groeps-apps. Ruim voordat Ciara ons begroette, barstte de storm al los. Storm de, -pje 1 zeer hevige wind die zekere tijd voortduurt 2 iets wat zich...