Versificeren

Ik schrijf gedichtjes, maar soms blijf ik op de eerste vers al steken. Dan zit er niets anders op dan mijn boek dichten. Van rijmelaar verander ik op zo’n moment in een mijmeraar, me bedenkend hoe een poëet zijn strofes kneedt. In hoeverre is versificeren aan te...